Categoriearchief: Geen categorie

Het Ontstaan

De als Broodpater bekendstaande Poels  stapte reeds decennia midden in de nacht op de fiets om brood uit te delen aan mensen die het echt nodig hebben. Hij zag en hoorde ellende van de gezinnen voor wie het leven, door geldgebrek of andere oorzaken, zwaar is en hielp met een simpel brood zodat er tenminste iets te eten was..

Broodpater Gerrit Poels heeft zijn leven  het teken gesteld van hulp op microniveau, maar eigenlijk is de boodschap veel breder: Help elkaar.

Gerrit Poels kon dit werk niet doen als hij niet de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Angelique had gevoeld in woord en daad! Zij is, vanaf de start in 1968 bij het dak- en thuislozenwerk, en vanaf 1990 bij het brood uitdelen, betrokken geweest. Angelique bleef liever op de achtergrond.

Vanaf 2013 neemt Hülya, één van hun aangenomen kinderen, een groot deel van het werk van Gerrit en Angelique over,  door de dagelijkse broodverdeling en de keukentafelgesprekken in het pand PoelsPollepel, voort te zetten. Zij doet dit, net als haar ouders, in samenwerking met de club van de werkvloer, op vrijwillige basis.

hulya

Daarnaast zijn er diverse organisaties en particulieren die het werk van Gerrit Poels en ‘zijn’ stichting BroodNodig, ondersteunen.

In het najaar van 2016 kreeg Gerrit Poels zijn Pollepel aan de Stedekestraat / Wilhelminapark terug met hulp van B&W van de gemeente Tilburg en met ondersteuning van het overgrote deel van de Gemeenteraad. Na het besluit hebben de ambtenaren zich voortvarend ingezet om de teruggave aan Poels zo vlot mogelijk te laten verlopen.

depollepel