Stichting Poels

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten (en plannen)

In 1968 begonnen Gerrit en Angelique Poels aan een nieuwe missie, die zij omschreven als: ‘Wij zijn niet uitgetreden, maar doorgelopen.’ Deze uitspraak kenmerkt hun gevoel en hun levenshouding. Zij hebben namelijk, vanuit hun achtergrond van het klooster, zin aan hun leven gegeven door onvoorwaardelijke zorg en naastenliefde voor de meest kwetsbare mensen. Dit werd Stichting Broodnodig welke een onderdeel is geworden van Stichting Poels. Zelf omschrijven zij hun werk als een beweging… als: “Wij rapen de mensen op..” Wij merken namelijk dat deze mensen in de moderne maatschappij eigenlijk niet gewenst zijn. En er is voor hen dan ook eigenlijk geen plaats is; ze worden in de steek gelaten, weggejaagd, niet gezien en niet gehoord.

Op dit moment – 2016 / 2017 – krijgen wij binnen de stichting Poels ongeveer 700 bezoekers over zes dagen verdeeld. De bezoekers leven van het minimum en meestal nog daaronder. Steeds meer mensen hebben zelfs helemaal geen inkomen, hetzij tijdelijk, of voor langere duur. Wij hebben dan ook maar één regel, die luidt: ‘Zo nodig, zijn alle regels overbodig.

Stichting Poels helpt met brood en andere levensmiddelen, kleding en andere gekregen spulletjes. Ook delen we een lach en een traan. De professionele hulp- en dienstverlening verwijst steeds meer mensen, bijvoorbeeld vanuit het Maatschappelijk Werk en Traverse crisisopvang (het vroegere Huize Poels.) Daarom is het onze droom, om het levenswerk van Gerrit (87 jaar) en Angelique (77 jaar) voort te zetten, samen met hen, zolang hun gezondheid dit toelaat en met support van de vrijwilligers en andere (groepen) mensen, bedrijven en organisaties.

De gemeente Tilburg heeft het mogelijk gemaakt om het levenswerk voort te zetten in het beschikbaar stellen van het gebouw De Pollepel: één van de initiatieven uit voorgaande jaren van Gerrit en Angelique. Dit project wordt, in samenwerking met Gerrit en Angelique, door één van hun aangenomen kinderen, Hülya, en in samenwerking met de vrijwilligers voortgezet op een unieke wijze. Dit is een wijze die enkel aansluit bij het geloof, de missie en de levenshouding van de verschillende geloofstradities en het humanisme en mee beweegt, inspelend op nieuwe behoeften en gebreken van ‘ons volkje’ zoals Gerrit en Angelique liefkozend hun mensen noemen.

Ook ondernemers bewegen in die geest mee, op commerciële basis uiteraard, maar zij sluiten hierom ook goed aan bij onze werkwijze van: ‘de klant is koning.’

Op de nieuwe locatie Stedekestraat / Wilhelminapark hebben we meer mogelijkheden gekregen om onze mensen bij te staan in de broodnodige behoeften, waaraan het hen nu te vaak ontbreekt. In de nabije toekomst denken we, naast het brood uitdelen, aan mogelijkheden voor een douchebeurt voor een aantal van onze hulpvragers, een kop koffie / thee en een warme maaltijd. In Poels Pollepel is een uitgeruste keuken om een X aantal maaltijden te bereiden.

De keukentafelgesprekken van nu (het luisterend oor) willen wij versterken, daar het bureaucratisch geharrewar steeds ingewikkelder wordt voor mensen met geen of een laag inkomen. Daarom bekijkt onze ‘keukentafel’ tevens om enig kleine financiële nood te kunnen ledigen met behulp van goede gevers. Hülya Poels heeft o.a. deze taak de laatste 3 jaar met haar ouders gedeeld met ondersteuning van ongeveer 25 trouwe en zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Met elkaar, en gelukkig nog met Gerrit en Angelique Poels in ons midden, proberen we met de dagelijkse leiding van Hülya Poels en de vrijwilligers ‘van de werkvloer’, het mooie en noodzakelijke werk van Gerrit en Angelique voort te zetten in de nieuwe omgeving waar niemand meer in de kou en regen buiten hoeft te wachten bij het uitdelen van brood e.a.

Het bestuur van stichting Poels

De Broodpater van Tilburg