Welkom bij Gerrit Poels

Het werk van Gerrit en Angelique Poels gaat door in 2021 nu Gerrit het zelf niet meer kan!

Op 1 januari 2021 werd

“Het POELS HOFJE

in gebruik genomen aan de Lambert de Wijsstraat 13 – Tilburg

 

 

 

Familie en stichting Poels blijven zorgen voor de voedseluitdeling

Het begint met een kop koffie of soep, maar er is uitzicht op meer. Met de steun van de familie Poels gaat de gelijknamige stichting, in de geest van Gerrit en Angelique, door  met het verstrekken van voedsel voor Tilburgs allerarmsten.  

Vanaf 5 januari 2021 zwaaide de deur open van het voormalige parochiezaaltje in de Lambert de Wijsstraat (Hasselt). Voorlopig tot maart alleen op dinsdag en donderdag van 10 tot 13 uur. ,,Mede vanwege corona houden we het de eerste maanden heel beperkt”, zegt Jos Bolscher, voorzitter van de stichting Poels. ,,We zullen er dan toch wel snel achter komen waar de meeste behoefte aan is. Daar zullen we op inspringen.”

Openingstijden vanaf maart 2021 op dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur voor warm eten en eten halen.

Daklozen en zwervers zijn in eerste instantie de doelgroep.  Maar volgens Bolscher blijft het daar ongetwijfeld niet bij. ,,Je moet niet te groot beginnen, maar we willen zo spoedig mogelijk, zeker vanaf maart, het veel breder neerzetten. Te denken valt aan gezinnen in armoede met meerdere kinderen. De toekomst zal het uitwijzen.”

Familie Poels blijft nauw betrokken

Gerrits vrouw Angelique en de pleegkinderen Nienke en Diter zijn nauw bij Poels Hofje betrokken. ,,Wij luisteren goed naar wat zij willen, en laten ons ook adviseren door Tilburgse instanties”, zegt Bolscher. ,,Maar we blijven zelfstandig werken.”

De dagelijkse leiding is in handen van twee in Tilburg wonende religieuzen, de zusters Shyny en Medylyn, SSpS. Ze deden ervaring op in het werken met de allerarmsten in India en de Filipijnen en in de drie grootste Nederlandse steden. Een tiental vrijwilligers staat hen bij.

De Broodpater van Tilburg