Informatie

ANBI
ANBI

Stichting Poels

adreslocatie:  PoelsPollepel Stedekestraat 7, 5041 DM Tilburg

KVK nr:   18070890
RSIN nr:   816301001
Bank:        Rabobank
IBAN:       NL 80 RABO 0314 8167 71
BIC:           RABONL2U
Bank:        SNS bank
IBAN:       NL 15 SNSB 0982 3892 13
BIC:           SNSBNL2ADe doelstelling

  • het doordragen van ‘Broodnodig’ , door de Broodpater Gerrit Poels, aangevangen in september 1990 door dochter Hulya en alle betrokken vrijwilligers;
  • het verstrekken van ‘dagelijks brood’ e.a. voeding ten baate van ‘het Volkje’ van de Broodpater Gerrit Poels op dagen van de week (met uitzondering van zon-en feestdagen;
  • het onderhouden van het keukentafelgesprek;
  • het financieel mogelijk maken van de straathoekwerkzaamheden zoals die door Gerrit Poels in Tilburg geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd zijn en worden;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting tracht haar doel namens alle onbezoldigde vrijwilligers, onder meer te verwezenlijken door;

  • het ondersteunen van de vrijwilligersactiviteiten van Gerrit Poels in het Tilburgse straatbeeld.
  • Het organiseren, coördineren, stimuleren, initiëren en uitvoeren van alle soorten activiteiten die dienstbaar zijn aan de bovenvermelde doelstelling, en welke activiteiten, zover deze bedrijfsmatig plaatsvinden, geschieden onder het gebruik van de handelsnamen Broodnodig Pater Poels, PoelsPollepel en de Broodpater
  • Alle andere wettige middelen.


Colofon

Aan de totstandkoming van deze website werkte onderstaande personen, bedrijven of instellingen belangeloos mee:

Logo Stichting Poels: Eekelaar strategische vormgeving

Foto’s homepage: Gerdien Wolthaus Paauw

Websitebouw en Ontwerp: Gilaworks

De Broodpater van Tilburg