Informatie

ANBI
ANBI

Stichting Poels

Postadres:   Bosscheweg 81, 5015 AB Tilburg.
Tel:                   013-5363564.
Mail:               Bolscher@outlook.com.

KVK nr:   18070890
RSIN nr:   816301001
Bank:        Rabobank
IBAN:       NL 80 RABO 0314 8167 71
BIC:           RABONL2U
Bank:        SNS bank
IBAN:       NL 15 SNSB 0982 3892 13
BIC:           SNSBNL2A


Bezoekadres:      Stedekestraat 7, 5041 DM Tilburg
Tel:                             013-5912075
Mob:                          06-44845799
Email:                        info@gerritpoels.nl


De doelstelling

  • het doordragen van ‘Broodnodig’ , door de Broodpater Gerrit Poels, aangevangen in september 1990;
  • het verstrekken van ‘dagelijks brood’ en eventueel het verlenen van direct ‘hulp’ aan minvermogenden in noodsituaties;
  • het verlenen van tijdelijke kleine en kortdurende materiële en immateriële steun aan minvermogenden in crisissituaties, van maandag t/m zaterdag van 15.15 tot 17.00 uur (m.u.v. zon-en feestdagen);
  • het financieel mogelijk maken van de straathoekwerkzaamheden zoals die door Gerrit Poels in Tilburg geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd zijn en worden;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;

  • het ondersteunen van de vrijwilligersactiviteiten van Gerrit Poels in het Tilburgse straatbeeld.
  • Het organiseren, coördineren, stimuleren, initiëren en uitvoeren van alle soorten activiteiten die dienstbaar zijn aan de bovenvermelde doelstelling, en welke activiteiten, zover deze bedrijfsmatig plaatsvinden, geschieden onder het gebruik van de handelsnamen Poels Broodnodig en/of Poels Pollepel;
  • Open te staan voor  contacten met en tussen instellingen en overheid, indien van belang zijnde voor de doelstelling ten bate van ‘Ons Volkje’;
  • Alle andere wettige middelen.

 

Bestuurssamenstelling

Theo te Wierik, msc voorzitter
Gerrit Poels vicevoorzitter
Louis v.d. Langerijt penningmeester
Jos Bolscher eerste secretaris
Maria Bolscher- van Roestel tweede secretaris
Hülya Poels – coördinator (dochter Gerrit en Angelique)

Het bestuur en alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.


Colofon

Aan de totstandkoming van deze website werkte onderstaande personen, bedrijven of instellingen belangeloos mee:

Logo Stichting Poels: Eekelaar strategische vormgeving

Foto’s homepage: Gerdien Wolthaus Paauw

Websitebouw en Ontwerp: Gilaworks

De Broodpater van Tilburg