Colofon

Aan de totstandkoming van deze website werkte onderstaande personen, bedrijven of instellingen belangeloos mee:

Logo Stichting Poels: Eekelaar strategische vormgeving

Foto’s homepage: Gerdien Wolthaus Paauw

Bouw hosting en beheer website: Gilaworks

Dagelijks beheer van de site: Martie Hens en Nienke Crusio

De Broodpater van Tilburg