CONTACT en Informatie

Stichting Broodpater Gerrit Poels

Bestuur:

Jos Bolscher : voorzitter

Louis v.d. Langerijt: secretaris – penningmeester

Bea van Elderen : lid

Maria Bolscher : lid

Theo te Wierik, msc : lid

Nienke Crusio (Poels) : lid

 

Coördinatoren:

Zr. Shyny, SSpS

Telefoon: +31 6 38936402

Zr. Lili, SSpS

ANBI RSIN 816301001


Secretariaat:

Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
IBAN: NL80RABO0314816771

info@gerritpoels.nl

KvK 18070890

Locatie:

Poels Hofje

openingstijden:

dinsdag en donderdag van 16:00u tot 18:00u

Lambert de Wijsstraat 13

Tilburg

 

De belangrijkste statutaire doelstelling luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel:

a. het direct hulp verlenen aan minvermogenden in noodsituaties;

b. het verlenen van tijdelijke en kortdurende materiële en immateriële steun aan minvermogenden in crisissituaties.

c. het verstrekken van leningen aan minvermogenden ter voorkoming van uiteindelijk onoplosbare crisissituaties.

d. het financieel mogelijk maken van de straathoekwerkzaamheden zoals die voorheen door de Broodpater Gerrit Poels in Tilburg werden geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd.

 

Het beloningsbeleid van de stichting:

Stichting Broodpater Gerrit Poels werkt enkel en alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers bestaan uit statutaire bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers.                                                          Strikte regel is derhalve dat niemand in de stichting, in welke functie dan ook, een beloning voor werkzaamheden geniet of in loondienst kan zijn.

 

De Broodpater van Tilburg