Categorie archieven: Over de broodpater

Het Ontstaan – en nu!

De als Broodpater bekendstaande Poels  stapte reeds decennia midden in de nacht op de fiets om brood uit te delen aan mensen die het echt nodig hebben. Hij zag en hoorde ellende van de gezinnen voor wie het leven, door geldgebrek of andere oorzaken, zwaar is en hielp met een simpel brood zodat er tenminste iets te eten was..

Broodpater Gerrit Poels heeft zijn leven in het teken gesteld van hulp op microniveau, maar eigenlijk is de boodschap veel breder: Help elkaar.

Gerrit Poels kon dit werk niet doen als hij niet de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Angelique had gevoeld in woord en daad! Zij is, vanaf de start in 1968 bij het dak- en thuislozenwerk, en vanaf 1990 bij het brood uitdelen, betrokken geweest. Angelique bleef liever op de achtergrond.

Daarnaast zijn er de vele vrijwilligers en diverse organisaties en particulieren die het werk van Gerrit Poels en ‘zijn’ stichting Poels  ondersteunen. Op 5 januari 2021 werd Gerrit opgenomen in het Zorgcentrum Notre Dame. Hij was op 19 december nog aanwezig bij de ingebruikname van het nieuwe Poels Hofje aan de Lambert de Wijsstraat 13 en bij het uitdelen van de kerstpakketten, samen met zijn vrouw Angelique